HORARIO LABORAL DO/A TERAPIA OCUPACIONAL:
Foto FAXPG

Terapia Ocupacional

Horario de inverno:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 10:30 a 14:00
16:30 a 19:00 16:30 a 19:00

Horario de verán:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00
CONTACTO CO/A TERAPIA OCUPACIONAL:

Servizo de Terapia Ocupacional
Axencia Ourense da FAXPG

r/ Ramón Cabanillas, 6 baixo e entreplanta 32004 Ourense
Teléfono: 988 61 75 49 - Fax: 988 61 75 49 - Móbil: 604 07 41 43
E-mail: terapiaocupacionalsur@faxpg.es