HORARIO LABORAL DO/A PSICOLOXÍA:
Foto FAXPG

Psicoloxía

Para solicitar cita coa psicóloga terán que facelo vía telefónica, por email ou en persoa a SAPS.

CONTACTO CO/A PSICOLOXÍA:

Servizo de Atención Psicoloxíca
Axencia Ourense da FAXPG

r/ Ramón Cabanillas, 6 baixo e entreplanta. 32004 Ourense
Teléfono: 988 61 75 49 - Fax: 988 61 75 49 - Móbil: 604 061 370
E-mail: psicologiasur@faxpg.es