HORARIO LABORAL DO/A TRABALLADOR/A SOCIAL:
Foto FAXPG

Traballadora Social

Horario de inverno:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:45 a 14:00
16:30 a 19:00 16:30 a 19:00

Horario de verán:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
08:30 a 14:00 08:30 a 14:00 08:30 a 14:00 08:30 a 14:00 08:30 a 13:30
CONTACTO CO/A TRABALLADOR/A SOCIAL:

Servizo de Atención a Persoas Xordas
Axencia Ourense da FAXPG

r/ Ramón Cabanillas, 6 baixo e entreplanta. 32004 Ourense
Teléfono: 988 61 75 49 - Fax: 988 61 75 49 - Móbil: 604 07 41 43
E-mail: sapsourense@faxpg.es