HORARIO LABORAL DOS/AS INTÉRPRETES DE LSE E GUÍAS INTÉRPRETES:
Foto FAXPG

Intérpretes de LSE e Guías Intérpretes

Horario de inverno:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 08:00 a 15:00
16:30 a 19:30 16:30 a 19:30 16:30 a 19:30 16:30 a 19:30

Horario de verán:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00
SOLICITUDE DUN SERVIZO DE INTERPRETACIÓN

Cando se necesite contar cun/unha Intérprete de Lingua de Signos Española ou Guía Intérprete para persoas sordociegas, o/a usuario/a poderá facelo de forma gratuíta, por unha das seguintes vías:

Os servizos fóra de horario, se é posible, deben ser solicitados con mínimo un día de antelación.

CONTACTO CO/A INTÉRPRETE DE LSE E GUÍA INTÉRPRETE:

Servizo de Intérpretes de LSE e Guías Intérpretes
Axencia Ourense da FAXPG

r/ Ramón Cabanillas, 6 baixo e entreplanta. 32004 Ourense
Teléfono: 988 61 87 41 - Fax: 988 61 75 46 - SMS: 672 012 222 - WhatsApp: 672 012 222
E-mail: solicitudsilse@faxpg.es