HORARIO LABORAL DO/A TÉCNICO/A DE ORIENTADOR/A LABORAL:
Foto FAXPG

Técnico de Orientadora Laboral

Para solicitar cita co/coa técnica de orientador/a laboral terán que facelo vía telefónica, por email ou en persoa a Emprego.

CONTACTO CO/A TÉCNICO/A DE ORIENTADOR/A LABORAL:

Servizo de Emprego
Axencia Ourense da FAXPG

r/ Ramón Cabanillas, 6 baixo e entreplanta. 32004 Ourense
Teléfono: 988 22 08 04 - Fax: 988 220 804
E-mail: empleoourense@faxpg.es

HORARIO LABORAL DO/A AXENTE DE EMPREGO:
Foto FAXPG

Axente de Emprego

Para solicitar cita co/coa agente de empleo terán que facelo vía telefónica, por email ou en persoa a Emprego.

CONTACTO CO/A AXENTE DE EMPREGO:

Servizo de Emprego
Axencia Ourense da FAXPG

r/ Ramón Cabanillas, 6 baixo e entreplanta. 32004 Ourense
Teléfono: 988 22 08 04 - Fax: 988 220 804 - Móbil: 615 211 662
E-mail: empleosur@faxpg.es