Foto ASPESOR

ASPESOR
(Asociación de Personas Sordas de A Coruña)

c/ Plá y Cancela, 35 bajo. 15005 A CORUÑA
Teléfono: 981 168 040

E-mail: aspesorc@gmail.com

Foto ASPESOR en Facebook Foto ASPESOR en Instagram


Foto ASV

ASORVIGO
(Asociación de Personas Sordas de Vigo)

c/ Romil, 24 bajo. 36202 VIGO
Teléfono: 986 281 370

 Web: www.asorvigo.org
E-mail: asorvigo@asorvigo.org

Foto ASORVIGO en Facebook Foto ASORVIGO en Twitter Foto ASORVIGO en Instagram


Foto ASORLU

ASORLU
(Asociación de Personas Sordas de Lugo)

c/ Eduardo Pondal, 22 bajo. 27004 LUGO
Teléfono: 982 201 113

Web: www.asorlu.org
E-mail: asorlu@hotmail.com

Foto ASORLU en Facebook Foto ASORLU en Instagram


Foto APSSC

APSSC
(Asociación de Personas Sordas de Santiago de Compostela)

Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)

c/ Manuel María, 6, piso 2, despacho nº 5. 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 582 968

Web: www.apssc.es
E-mail: asopssc@hotmail.com

Foto APSSC en Facebook Foto APSSC en Twitter Foto APSSC en Instagram


Foto AXF

AXF
(Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra)

c/ Alcalde Usero, C.C. Porta Nova, locales 103-105. 15403 FERROL
Teléfono: 981 351 156 - Fax: 981 351 156

Web: www.axferrolterra.org
E-mail: info@axferrolterra.org

Foto AXF en Facebook Foto AXF en Twitter Foto AXF en Instagram


Foto APXP

APXP
(Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra)

c/ Benito Corbal, 45 (Portal Rúa Javier Puig Llamas) Planta 3ª - Despacho 12 36001 PONTEVEDRA
Móvil: 645 587 903

E-mail: asocpersoasxordaspontevedra@gmail.com

Foto APXP en Facebook Foto APXP en Twitter Foto APXP en Instagram


Foto ANPANXOGA

ANPANXOGA
(Asociación Galega de Familias con Membros e Rapazada Xordos ou con Discapacidade Auditiva)

Web: www.anpanxoga.es
E-mail: anpanxoga@gmail.com

Foto ANPANXOGA en Facebook Foto ANPANXOGA en Twitter Foto ANPANXOGA en Instagram