HORARIO LABORAL DO/A EDUCADOR/A:
Foto FAXPG

Educadora

Horario de inverno:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
08:00 a 14:30
16:30 a 19:30

Horario de verán:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
08:00 a 15:00
CONTACTO CO/A EDUCADOR/A:

Servizo de Formacion, Sensibilización e Orientación Educativa
Axencia Vigo da FAXPG

r/ Romil, 24 baixo. 36202 Vigo
Teléfono: 986 13 49 62 - Fax: 986 13 49 62
E-mail: formacion@faxpg.es

HORARIO LABORAL DO/A ESPECIALISTA EN LSE:
Foto FAXPG

Especialista en LSE

Horario de inverno:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
08:00 a 14:30
16:30 a 19:30

Horario de verán:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
08:00 a 15:00
CONTACTO CO/A ESPECIALISTA EN LSE:

Servizo de Formacion, Sensibilización e Orientación Educativa
Axencia Vigo da FAXPG

r/ Romil, 24 baixo. 36202 Vigo
Teléfono: 986 13 49 62 - Fax: 986 13 49 62
E-mail: formacion@faxpg.es