Grazas a unha nova subvención da Deputación de Ourense, para diminuír as dificultades orixinadas polo COVID-19.

Dispoñeremos entre os nosos servizos do perfil profesional de traballadora social.

Poderedes contactar co servizo a través da nosa web.

Difusión